Drucken
Kategorie: Zverejňovanie
Zugriffe: 387

5. 09. 2020 Výzva na predkladanie ponúk na predmet obstarávania:

" Turistické atrakcie Podbraniska".

Lehota na predloženie ponuky: -

Výzva bola zrušená z dôvodu nesplnenia podmienok vyhlasovateľa.