Drucken
Kategorie: Zverejňovanie
Zugriffe: 397

5. 09. 2020 Výzva na predkladanie ponúk na predmet obstarávania:

"Prielom potoka Bystrík, rebríky a turistické značenie".

Lehota na predloženie ponuky: 30.09.2020

 

„Výzva na stiahnutie“

Príloha výzvy č. 1 na stiahnutie