Print
Category: Rozhľadňa - I. etapa
Hits: 468

Združenie turizmu  Levoča

v rámci realizácie mikroprojektu „Rozvoj infraštruktúry na Jakubskej ceste / Rozwój infrastruktury Drogi św. Jakuba“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 (číslo mikroprojektu INT/ET/PO/1/III/A/0258).

vyznačilo 33 km trasy Jakubskej cesty

 so začiatkom v Sedle pod Krížovým vrchom  a koncom v Nižných Repášoch.

Na Slovensku sa Jakubská cesta označuje žltou šípkou. Tá je namaľovaná v smere kadiaľ trasa vedie do španielskeho mesta Santiago de Compostella. .  

V regióne Spiša sú tri trasy Jakubskej cesty:

  1. tzv. Šarišsko – spišská trasa vedie z Prešova cez Veľký Šariš (Kostol sv. Jakuba) do Levoče. Značená bola žltou šípkou.
  2. Spišská trasa Levoča – Litmanová vedie z Levoče cez Sedlo pod Krížovým vrchom – Nižné Ružbachy do Litmanovej s pokračovaním cez Eliášovku do poľského mesta Piwniczna – Zdroj. 
  3. trasa z Košíc cez Gelnicu do Levoče.  Tu sa všetky tri trasy spoja.  

V rámci tohto projektu značenie začína v Sedle pod Krížovým vrchom, ako jedna z alternatív zmeny trasy č. 2 pre náročnejších turistov a prechádza hlavným hrebeňom Levočských vrchov do Nižných Ružbách. Tu sa spojí s trasou č. 2.  Samotný hrebeň je turistický zaujímavejší a pútavejší. Sú z neho krásne výhľady na okolie a vedie po európskom rozvodí Čierneho a Baltického mora. 

Celá trasa Jakubskej cesty od Sedla pod Krížovým vrchom až po Nižné Ružbachy je totožná s červeno vyznačeným turistickým chodníkom č. 0903.