Print
Category: Zverejňovanie
Hits: 1568

Dodatok č.1 k Zmluve o FP č.142/2020/DPR k mikroprojektu č. INT/ET/PO/1/III/A/0258 bol zverejnený dňa 22.4.2021 v Centrálnom registri zmlúv Prešovského samosprávneho kraja (http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/).