Vytlačiť
Kategória: Homepage
Návštevy: 4518

Image Hlavným cieľom projektu je zlepšiť náš marketing, propagáciu a informovanosť širokej verejnosti v okolitých krajinách o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu v regióne MAS LEV.

Prostredníctvom projektu sa chceme zúčastniť v priebehu dvoch rokov na štyroch veľtrhoch v okolitých krajinách a vytvoriť propagačný materiál v troch jazykových mutáciách o možnostiach turistického vyžitia v Levoči a okolí, a tým prispieť k celkovej propagácii regiónu.

 

Keďže je dokázané, že desať turistov na seba naväzuje 1 pracovné miesto v regióne, sme presvedčení, že realizáciou projektu zvýšime návštevnosť v našom meste a okolí, čím prispejeme k rozvoju v našom regióne v nadväznosti na rozvoj zamestnanosti.

 

 

Predmetom projektu je :

Účasť troch členov za Združenie turizmu na zahraničných výstavách cestovného ruchu, ktoré sa budú konať po 4 dni

Vytvorenie a tlač propagačného materiálu v troch jazykových mutáciách – slovenčine, poľštine a nemčine v rozsahu 16 listov A5, pri počte kusov 3 x 1000. Materiál bude spracovaný pútavou formou a bude propagovať interesantné služby CR, ktoré ponúkajú naši podnikatelia, tiež sa vytypujú najlepšie informácie o zaujímavostiach a možnostiach vyžitia návštevníkov, ktoré sa do materiálu zapracujú. Cez projekt sa bude žiadať na jeho samotnú redakčnú a grafickú činnosť, preklady zabezpečia dobrovoľníci, študenti, ktorí s našim združením spolupracujú.