Vytlačiť
Kategória: Uncategorised
Prečítané: 6727x

 

Predmetom projektu je:

  1. Vyhotovenie máp s umiestnením na drevené panely, fotosmerovky a smerovníky
  2. Spracovanie a tlač propagačného materiálu „Peši, bicyklom a na bežkách po levočskom regióne“
  3. Mobilná aplikácia pre turistov

Technické riešenie projektu:

  1. Drevené panely s mapami, fotosmerovky a smerovníky

UMIESTNENIE INFOPANELOV:

  1. Peši, bicyklom a na bežkách po levočskom regióne“ – spracovanie a tlač propagačného materiálu

Špecifikácia: tento predmet projektu pozostáva zo zberu, triedenia a spracovania informácií, prípravy a editácie textov do publikácie, zabezpečenia jazykových mutácií (anglicky, slovensky, nemecky) a samotnej tlače. Publikácia bude obsahovať všetky trasy v území MAS LEV.       

Popis:

- malý turistický sprievodca vreckového formátu o rozmeroch 17,5 x 12,5 cm.      

- počet strán 80 strán, papier 135 gr., väzba V2, obálka matné lamino, 45 fotografií.

- tri jazykové mutácie v jednom (anglicky, slovensky, nemecky).       

  1. Mobilná aplikácia

C.1 Aplikácia č. 1 "Historické osobnosti turistiky na Spiši v rámci územia MAS LEV"
Podklady k 17 - 20 osobnostiam, cca 40 fotografií, 5 dobových máp súvisiacich s turistikou na Spiši v území MAS LEV, 20 mapových podkladov.

C.2 Samostatná aplikácia: Kvíz "Historické osobnosti turistiky na Spiši v rámci územia MAS LEV"                               

C.3 Aplikácia č. 2 Turistický sprievodca "Potulky Levočou a okolím "                                                                               
Tu bude venovaná dostatočná pozornosť členom združenia -  podnikateľom, poukáže sa na služby a ponuku CR – členov združenia, upriamime pozornosť na zaujímavosti v regióne (balík atraktívnych bodov záujmov, o ktorých aj viacerí podnikatelia CR ani nevedia a ktoré môžu ponúkať svojim klientom)                                                                                        

C.4 Samostatná aplikácia: Kvíz "Potulky Levočou a okolím"  
2016